Wingedge

A path is made when you press your feet unto the ground. In Life, there is no right path, only right choices

March 4, 2011
by wingedge
0 comments

Tribute to One Piece

8888D88888888888888D88888888888888888888888888888888888888888888888OOOO888888888 888D8DD88888888D8DDDDD8888888888888888888DDDDDDD888888D8888D88888888888888888888 88D8DD88D88888DDD88888888888888888888DDDDDDDDDDDDDD88DNNNNNNDD888888888888888888 8D8DDDDDDDD8D8DD8DDDDD88DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8MMNNNNDNDDDD888888888888888888 88DDDDDDDD8DDDDDDDDDDDD888DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD8DDDDDD8888888888888888888888 8D8DDDDDDD8DDDDDDDD.,,?88DDDDDDDDDDDDDDDDD.,,DDDDDDDDDDD888888888888888888888888 8DDDDDDDDD8DDDDDD8,.,,=888DD8IIIII7NDDDDDM,..ODDDDDD88DD8DDD888888DDD88888888888 DDDDDDDDDDDDDDDDD,..,,.88DZIIIIIIIIII7DDDD…,,8DD8NMMN8DDD8D8NNNDDDDDD888888888 8DD8DDDDDDDDDDDDDN,,M.,,8I?INIIIIIIDI7I8N.,…,NDDDDDDD8DNNN888888888DDD88888888 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDO,8DDDDDDDDDDNNNMM,.8DDDD8DDD88888D8D8NNNNNNNNDDDD88888888 DDDD88DDDDDDDDDDDDDDDDDOZZZZZZZZZZZZZZZZNDDDDDDDDD8DNMND88888888DDDDD88888888888 8DDD8888DDDDDDDDDDDZIIIIIIIIIIIIIIIIIIM7I7I7IDDMDDDDDDDNNNNN888888888DDD88888888 DDDDDDDD8DDDDDDDDDDDDDD8,…ND…..:,MD,+8DDDDDDDDMMDDDDD88NNNNNNNNNNDD888888888 DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD…MMMM,.MMMMM+:D8DDDDDMMMMDDDDDD88888DDDDNDDD88888D8D8D DDDDD88DDDDDDDDDDDDDDDDD8..MMMM,,MMMMM~MNMMMMMMMMNDDDDDMD88888888DD8888888DDDDDD DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD88DD8,.,,ZNM,MMMMMMMMMMMMMMMNMMMMMMNNNNN88888888D888DDDDDDD DDDDDDDD8DDDDDD8888D8888888DN,,M:MMMMMMMMMMMMMMMMMMMNNDDDD8D88NMN88DDDDDDDDDDDDD DDDDDDD8DDDDDDDD8888888888.D,~:~MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDDD8888888NNNNDDDDDDDDDD DDDDDDDDDD8DDD8D888D=.M8.,DMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDD8888888DDDDDDDDDDDD DDDDDDNDD88DDDD8888,….,DMMMMMMMMMMMMMMM$MMMMMMMMMMMMMMDDMMMNNNNNNND8DDDDDDDDDD DDDDDDN8D88DD8DD88DO….MMN==MMMMMM$MMMMMO7MMMMMMMMMMMMMMMMNDDDDDDDNNDNDDDDDDDDD DDDDDNNDDDDDD88DD88D8N.,:DNMMMMMMM$+MMMM7M=7MMMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD DDDDDDNND8DDDD88DDDDD8DDDDDMMMMMMM~~7MMM~7O=$MMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDN DDDDDDDNDDDDDDDDDDDDDDDDDDMMMMMMM$~~~$MMM=O~~$MMM7MMMMMMMNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDNDD DDDDDDDNDDDDDDDDDDDDDDDDDMMMMMMMM~:::~$MM~?N==7MM7MMMMMMMNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDNDD DDNNDDDNND8D8DDDDD8DDDDNMMNMMMMMD~::,~+7MO=I:~7NM+OMMMMMMMMNNDDDDDDDDDDDDDDDDNDD DNDDNNNNN8DNMMMMMI+I+++++?MMMMMD=~=~~~~?=~:~=~~=M~?NMMMMMMMMMDDDDD8DDDDDDDNDDDNN DDDDNNNNNNNMM++=O++=77=$$NMMMMM??+77,:~==I=+~~~+MI++MMMMNNNNNDDDDDDDDDDDDNNDDDNN NNNNNNNNNND==7++~$D+??~:~+I=7IN,~~~..~O$N7==+7~O.,D+MMMMNNNDDDDDDDDDDDDDNNNNNDNN NDNNNNNNN++=+=~~~~:~~==8+=7?+?=I:…O..+=.=D=…..~IM$NNMNDDDDDDDDDDDDDDDDDDNNND NNDN$::+:~~~~:,,,,:~~==?===~~~~?~~~ ..~~..~I~~O.::~IO=MNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNN ~~~=~~=+=:::,,….::::===:~=~~=~N:..~=~~..+DI~~=~==ZNMNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDDD ::~~:~~==::,,,:.,=~=:,~++:~$:~N:I~N?+~~~~+I7I=+?+=I7MNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDDNDNN :~~===++I+=~~~?~~$??,:=+?,~?=~+:=M~+..,::::,…Z=INNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDDDNNNND ==++?+???I++==7II$7?,~=+I,:=?~=?:I==I~~,::.:..,:INNNNNNNNNNNDDDDDDDDDDDDDDDNNNNN II7$$$$$ZD77I77$7+I$:=++?.:=I~+N?I$$Z~?,,:::+?7MMMNNNNNNDNNNDDDDDNDDDDDDDDNNNNND I~:~~~~~~==?MMZZ$??+???+I,=+IIII==I7$OOZ8M7I88MNNNNNNNNNNNNNNDNNNNNNDDDDDNNNNNNN +~~======++++??M$ZIII7D$7$7Z+I~==,:?7$ZZZZ$$ZDN8MNNNNNNNNNNNDDDDDNNDDDDDDDNNDDNN 7II??+?III7$O$$?~~=IIZM8NI==IO===:~+?77ZZZM7$$8M87NNNNNNNNNNDDDDDNDDDDDDDNNNNNNN MMNMDNNDDOONO$Z+~~=?ODO8O8Z++Z=+++~=?+?IDD$778DN8$7+NNNNNNNNNNDDNNDNDDDDNNNNNNNN … Continue reading